Projekty

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

nr projektu 5/FWI-C19/2021/504  

„FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
Schemat: Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19

Cele i planowane efekty: Stabilizacja funkcjonowania szkoły, utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz zwiększenie atrakcyjności oferowanych usług dzięki dywersyfikacji działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 . W ramach projektu wsparciem finansowym objęte są nowe usługi takie jak kursy online, hybrydowe, testy poziomujące online oraz płatności online dzięki zakupionym monitorom interaktywnym (3szt.), wydajnym komputerom przenośnym z odpowiednim oprogramowaniem (5 szt.) oraz zmodyfikowanej stronie internetowej wzbogaconej o nowe funkcje, takie jak testy poziomujące czy płatności online poprzez zintegrowaną platformę EduSky.

Wartość dofinansowania: 27644.05 PLN 

 Wkład Funduszy Europejskich : 95% wydatków w ramach projektu

O NAS

Nasza Szkoła powstała w czerwcu 2001 roku. Jesteśmy z wami już 20 lat! Uczymy języka angielskiego, niemieckiego , hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego oraz polskiego dla obcokrajowców,  osoby dorosłe, dzieci i młodzież.

Od początku istnienia Szkoły naszą dewizą była dbałość o indywidualne postępy każdego ucznia. Zasada ta zaowocowała doskonałymi wynikami nauczania potwierdzonymi przez liczną grupę słuchaczy zdających egzaminy Cambridge ( FCE, CAE, BEC, TOEIC ) a również egzaminy maturalne. Jednocześnie efektywny i profesjonalny sposób zarządzania pozwala zaoferować doskonale przygotowane kursy po przystępnych cenach, przy zachowaniu najwyższej jakości.

W ramach naszej oferty proponujemy:

-komfortową i kameralną atmosferę nauki

– małe grupy językowe ( 5 – 8 osób )

– dogodne położenie w samym centrum osiedla z darmowym, dużym parkingiem –

– możliwość zapłaty w 2, 4 lub 8 ratach

– szeroki wachlarz zniżek i tylko w naszej szkole sumują się wszystkie zniżki!

– możliwość stałego kontaktu z lektorem dzięki platformie EduSky

– bogato wyposażoną biblioteczkę (podręczniki, filmy, pomoce audio-video), zasoby cyfrowe

– testy sprawdzające poziom wiedzy

– próbne pierwsze dwa tygodnie nauki dla nowych słuchaczy

– podręczniki wliczone w cenę kursu.

– nowoczesne sale wyposażone w tablice interaktywne i projektory

– strefa kursanta – platforma EduSky – oceny, ewaluacja postępów, frekwencja, materiały cyfrowe, aplikacja na smartfon lub tablet 

Posiadamy zezwolenie Kuratorium Oświaty (numer pozwolenia O.HM – 4320 / 41 / 02) na prowadzenie działalności oświatowej oraz jesteśmy akredytowanym ośrodkiem ETS Poland upoważnionym do przeprowadzania egzaminów TOEIC Reading & Listening oraz TOEIC Bridge.

METODA

Nasza szkoła jest nieduża szkoła, dzięki czemu możemy zaproponować nie tylko indywidualne podejście do ucznia i rodzinną atmosferę, ale również profesjonalne metody nauczania.
Nasi słuchacze czują się tu znakomicie, co jest potwierdzone ich opiniami po zakończonym kursie. Nauczanie w SJO Logan pozwala na połączenie wiedzy językowej i kulturowej oraz na rozwijanie zdolności komunikacyjnych. Opiera się na wykorzystywaniu zróżnicowanych zadań co zapobiega znużeniu i motywuje do nauki (symulacje autentycznych sytuacji, odgrywanie ról, techniki pracy zbiorowej, praca na przykładach z życia codziennego, nie zapominając o nowoczesnych metodach multimedialnych ? wykorzystywanie dvd, kamer, tablic interaktywnych, projektorów i laptopów )

Kładziemy nacisk na metodę komunikacyjną, która pozwala na szybkie i sprawne opanowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego posługiwania się językiem zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.
Przy doborze metod brane są pod uwagę wszystkie predyspozycje uczącego się. Zajęcia są prowadzone tak, aby kształcić umiejętność mówienia, pisania oraz rozumienia tekstów, także ze słuchu. Zintegrowanie tych czterech umiejętności pozwoli opanować język.
Na wszystkich poziomach korzystamy z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, podręczników dostosowanych do potrzeb słuchaczy, jak również materiałów dodatkowych prezentujących różnorodność języków (prasa, film, muzyka), dzięki czemu zajęcia są interesujące i urozmaicone, a przede wszystkim przynoszą efekty. Zajęcia prowadzone są praktycznie w całości po angielsku!

Zapisy na kursy językowe dokonywane są w sekretariacie szkoły. Wcześniej oczywiście dokonywana jest kwalifikacja ucznia na podstawie testu on-line i rozmowy kwalifikacyjnej z koordynatorem danego języka. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zależy nam na tworzeniu grup na wyrównanym poziomie nauczania. Kontakt z sekretariatem to nie tylko telefon, ale również poczta elektroniczna, FB i Skype.

Dbając o komfort naszych słuchaczy oddajemy do ich dyspozycji wygodne, ciche i słoneczne sale, wyposażone w sprzęt audio-wizualny (tablice interaktywne, projektory, laptopy, cd, dvd). Przebieg kursu w każdej grupie jest nadzorowany, możliwe są hospitacje na zajęciach. Wszystkie ewentualne uwagi słuchaczy są natychmiast rozpatrywane. Na bieżąco kontaktujemy się ze słuchaczami nieobecnymi w celu przekazania zaległego materiału lub ustalenia bezpłatnych konsultacji w celu nadrobienia materiału. Pod koniec kursu słuchacze piszą test końcowy oraz wypełniają formularze ocen kursu i lektora. Test końcowy musi być zaliczony w przypadku kontynuacji.

Po zakończonym kursie każdy słuchacz otrzymuje certyfikat informujący o osiągniętym poziomie oraz frekwencji (obowiązkowo trzeba uczestniczyć w przy najmniej 70% zajęć). Istnieje także możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestniczeniu w kursie językowym. Proponujemy zajęcia w grupach od 5 do 8 osób. Tak nieliczne grupy sprzyjają skutecznemu nauczaniu i ułatwiają aktywność i samodzielność wszystkich słuchaczy. Nasze podejście do słuchacza stawia go w centrum procesu nauczania, co pozwala na zajęcie się każdym słuchaczem indywidualnie.

LEKTORZY

Lektorzy SJO Logan posiadają wymagane kwalifikacje do nauczania języków obcych. Wszyscy lektorzy wykorzystują metodę komunikatywną nauczania języka, która polega na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.
Posługując się odpowiednimi podręcznikami i pomocami naukowymi, w taki sposób planują zajęcia, aby dawały słuchaczom możliwość ćwiczenia wspomnianych zdolności w realnych sytuacjach językowych.
Podstawą sukcesu każdej szkoły językowej są jej nauczyciele. Nasi lektorzy – wyłącznie absolwenci anglistyki, germanistyki, romanistyki, rusycystyki oraz native speakerzy z certyfikatami CELTA lub DELTA – nie tylko legitymują się znakomitą znajomością języka, odpowiednim przygotowaniem metodycznym i doświadczeniem, ale również lubią i potrafią uczyć. Potwierdzeniem ich umiejętności zawodowych są doskonałe wyniki, jakie nasi słuchacze osiągają podczas różnego rodzaju egzaminów językowych. 

O nas

Nasza Szkoła powstała w czerwcu 2001 roku. Jesteśmy z wami już 20 lat! Uczymy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego osoby dorosłe, dzieci i licealistów.

Od początku istnienia Szkoły naszą dewizą była dbałość o indywidualne postępy każdego ucznia. Zasada ta zaowocowała doskonałymi wynikami nauczania potwierdzonymi przez liczną grupę słuchaczy zdających egzaminy Cambridge ( FCE, CAE, BEC, TOEIC ) a również egzaminy maturalne. Jednocześnie efektywny i profesjonalny sposób zarządzania pozwala zaoferować doskonale przygotowane kursy po przystępnych cenach, przy zachowaniu najwyższej jakości.

Napisz do nas

14 + 1 =

Kontakt

Sekretariat czynny:

poniedziałek-piątek 12.00-20.00

( od końca sierpnia do września ) i

poniedziałek-czwartek 15.00-19.00

( od października do czerwca )

w okresie wakacyjnym (07-08) sekretariat nieczynny

email: sjologan@gmail.com
telefon: 505 393 557 lub 566 511 646
adres:: Szosa Chełmińska 235, 87-100 Toruń

numer konta : 66 1160 2202 0000 0003 8093 9471

Logan szkoła języków obcych